Anmeld en reklamation

Der kan være forskellige årsager til at en reklamationssag opstår. Der kan være tale om transportskader, montørfejl eller produktfejl og processen vil derfor være forskellig fra sag til sag.

Såfremt der opstår en fejl under montering, er det vigtigt at henvise reklamationen direkte til montøren. Det samme gør sig gældende, hvis der er sket fejl ved opmåling, som gør at visse produkter ikke kan monteres.

Hvis du har booket en allrisk (opmåling, levering, montering) af din bordplade gennem Reform vil vores Customer Success team tage sig af reklamationen på opmåling, levering og montering.

Ved reklamation of montørfejl af egen montør eller montør anbefalet af Reform, vil reklamationen ikke gå igennem Reform, men direkte mellem dig og montøren.

For at kunne identificere reklamationen bedst muligt ser vi gerne, at du dokumenterer skaden. Læs mere om hvordan i artiklen: Hvad er en reklamation

Hvis der er en skade på emballagen, anses det umiddelbart som en transportskade. Læs mere om transportskade i artiklen: Transportskade

Ved modtagelsen af dine produkter, har du jf. vores Handels- og leveringsbetingelser pligt til, indenfor 7 dage, at undersøge produkterne for at sikre, at de svarer til det, du har bestilt. 

Det er vigtigt at du reklamerer evt skader eller mangler inden montering/installation.

For at kunne vurdere din reklamationssag, bedes udfylde vores online formular til Customer Success teamet.

Formularen beder dig om følgende:

- Ordre nr

- Specifikation af hvilket produkt / hvilke produkter i ordren reklamationen omhandler

- En beskrivelse af hvad reklamationen dækker over

- billeder af fejlen/skaden som reklamationen omhandler. Både tæt på og på afstand. 

Ved reklamation af en finérfront, send da gerne også billeder med af de andre finérfronter som denne skal støde op til. På den måde får vores produktionsteam et referencebilledet af den finér de skal forsøge matche.